Mostra de teatre a Mutxamel
29 d'octubre a les 20 hores
La lliçó

Comentaris