Divendres, 1 de març

(en castellano más adelante)

Avui la meua ment matemàtica ha despertat d'hora al meu cos, i, pel sotrac de les noticies que estic llegint aquests dies, m'he posat a fer números, tots trets de fonts oficials. Mireu:

Sóc funcionari, mestre, i tinc una nòmina en brut de 2780 euros. Treballe des de fa 25 anys a una escola pública d'Oliva (València).

D'aquests, li pague a l'estat el 38% en concepte d'IRPF i Seguretat Social

A més, li pague a l'estat el 18% de tot el que compre (IVA).

A més, si fume li pague a l'estat fins un 40% adicional

A més, si prenc una cervesa o un vi, li pague un 1% més

A més, cada vegada que emplene el dipòsit del cotxe li pague un 25% més

Si fa no fa, li pague a l'estat el 60% del que cobre, és a dir, dels meus 2780 € li done a l'estat 1668. Els altres 1112 són per pagar hipoteques (en la que també pague a l'estat), menjar,… Però no vaig a parlar de les retallades. El tema és més greu.
Dels 1668 euros que li dóne del meu treball a l'estat, què en fa?

Entre altres coses, ha donat al Banc Central Europeu 43951 milions d'euros ( si, quasi 44.000 milions d'euros: 8'3% del total que és la participació del nostre estat al BCE) per "prestar-los" a les entitats financeres, a un interés de l'1%. (estan molt apurades les entitats financeres. Botin i els seus companys sempre estan de manifestació pels carrers de València i altres ciutats demanant que no tenen calefacció. Pobrets.)

I que en fan les entitats financeres amb aquests diners? El presten a les empreses i particulars de l'estat? No. Compren deute públic a un interés d'entre el 4 i el 6%

Que podria fer l'estat amb aquests 44000 milions d'euros deixats a la banca per tal que la banca li compre deute public i puga guanyar entre un 3 i un 5%?

Podria rebaixar el seu dèficit sense haver de retallar en prestacions socials.

Som idiotes?
 _____________________________________________________

Hoy mi mente matemática ha despertado pronto a mi cuerpo, y, por el meneo de las noticias que estoy leyendo estos dias, me he puesto a hacer números, todos procedentes de fuentes oficiales. Mirad:

Soy funcionario, maestro, tengo una nómina en bruto de 2780 euros. Trabajo desde hace 25 años en una escuela pública de Oliva (Valencia)
De estos, le pago al estado el 38% en concepto de IRPF y Seguridad Social

Además, le pago al estado el 18% de todo lo que compro (IVA).

Además, si fumo, le pago al estado hasta un 40% adicional

Además, si tomo una cerveza o un vino, le pago un 1% más

Además, cada vez que lleno el deposito del coche, le pago un 25% más

Aproximadamente, le pago al estado el 60% de lo que cobro, es decir, de mis 2780 € le doy al estado 1668. Los otros 1112 son para pagar hipotecas (en la que también pago al estado), comida,… Pero no voy a hablar de los recortes. El tema es más grave.

De los 1668 euros que le doy de mi trabajo al estado, que hace?

Entre otras cosas, ha dado al Banco Central Europeo 43951 millones de euros (si, casi 44.000 millones de euros: 8'3% del total que es la participación de nuestro estado en el BCE) para "prestarlos" a las entidades financieras, a un interés del 1%. (estan muy apuradas las entidades financieras. Botin y sus compañeros siempre estan de manifestación por las calles de València y otras ciudades pidiendo, que no tienen calefacción. Pobrecitos.)

¿Y que hacen las entidades financieras con este dinero? ¿Lo prestan a las empresas y particulares? No. Compran deuda pública a un interés de entre el 4 y el 6%

¿Que podria hacer el estado con estos 44000 millones de euros dejados a la banca para que la banca le compre deuda publica y pueda ganar entre un 3 y un 5%?

Podria rebajar su dèficit sin tener que recortar en prestaciones sociales.

¿Somos idiotas?

--
Vicent Gràcia Pellicer


Comentaris